PRZEKAZUJESZ 60 zł

Dziękujemy, za zaufanie!

TERAZ UŚMIECHAJ SIĘ RAZEM Z NAMI

 

 

Wybrano kwotę

60 zł

Darowizny obsługuje platworma Przelewy24.pl

/
WSPIERAM

AKCEPTUJĘ REGULAMIN SERWISU

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Administrator danych
Fundacja Eisenhowera założona i działająca pod prawem polskim, z siedzibą przy ul. Lechlin 30, 62-085 Skoki, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000774272;

Cel i podstawa prawna przetwarzania
Realizacja umowy darowizny oraz wypełnienie ciążących na Fundacji Eisenhowera obowiązków prawnych m.in. na podstawie przepisów dotyczących rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO); Wysłanie potwierdzenia wykonania przelewu i podziękowanie za wsparcie, co stanowi prawnie uzasadniony interes Fundacji Eisenhowera (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

Okres przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Fundacja Eisenhowera otrzymało darowiznę;

Obowiązek podania danych
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przekazania darowizny

Szczegółowe informacje
Przejdź do Polityki prywatności